Høvle.
Stor: 7 cm bredt 75,- kr.
Smal: 5 cm bredt 125,- kr.